جهت برقراری ارتباط با گروه آموزشی داده آموز و ثبت سوالات و انتقادات و شکایات خود می توانید از روش های زیر اقدام نمایید:
۱- تلفن همراه : ۰۹۳۰۸۲۲۷۶۶۲ – سیدمحمود موسوی نسب
۲- آدرس (جهت مراجعه حضوری یا ارسال بسته) : خوزستان اهواز گلستان بهارستان ۲۰ متری دوم نیایش فرعی سوم نیایش پلاک ۱۴۲
کد پستی :۶۱۳۷۶۴۸۳۸۳
۳- با استفاده از فرم زیر :